Klinikk Salome - Healing
Klinikk Salome - Medium - Åndelig Healer - Samtaleterapeut
Healing - Aura balansering - kr. 500
Healing betyr "å gjøre hel" og er en tradisjonell prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder, søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet, så vel fysisk, psykisk, som åndelig.

Mennesket har, i tillegg til sin fysiske kropp, en energikropp, kalt aura, som omgir og gjennomtrenger den fysiske kroppen.  Auraen er nært knyttet til vårt tanke- og følelsesliv, til vår bevisshet.  Her går det et nettverk av energibaner, som et slags usynlig nervesystem, hvor vi blant annet tar inn vital livskraft til hver eneste celle i kroppen.

Når energien vår sirkulerer fritt fungerer kroppen optimalt.  Vi føler oss sterk, vital og sunn.  Når energiene låser seg, eller kommer i ubalanse, kan kroppslige tilstander etter hvert fremtre.  Vi antar at de fleste, om ikke alle sykdommer og symptomer, har nært sammenheng med vårt tanke- og følelsesliv og vårt livsmønster. 

Det vi kaller sykdom kan sees eller føles i auraen som blokkeringer som hindrer eller forstyrrer energisirkulasjonen. Kersti kan sanse disse energiforstyrrelsene, og lede energi til disse områdene for å åpne opp igjen for energistrømmen. Når energisystemet er i harmoni, vil den fysiske kroppen bringes i naturlig balanse igjen. Den ideelle form for helbredelse er når det skjer en healing på det indre plan, når vi føler at der hvor det før var uro og smerte er noe blitt leget. Under selve terapi timen samt i dagene etter, kan du oppleve at det pågår indre prosesser. Mange kjenner energistrømninger, varme eller kulde under behandlingen. Det er også vanlig å bli svært avslappet og tung i kroppen under og like etter en slik behandling.

Erfaringsmessig kan vi si at effekt av healing ikke avgjøres av hvilken sykdom eller medisinsk diagnose personen har.  Mennesker responderer ulikt på healing. Noen kan oppleve å bli betydelig bedre, eller helt friske, fra plager hvor skolemedisin eller andre behandlingsformer ikke har kunnet hjelpe.  Enkelte klienter forteller at de også får hjelp for problemer som healeren ikke ble informert om.  Effekten av healing er individuell, men svært mange som oppsøker healere rapporterer bedring.

Du trenger ikke være syk for å ha nytte av healing. Healing kan hjelpe deg til avspenning, mer energi, et mer harmonisk indre liv og bedre kontakt med dine følelser. Mange mennesker tar også kontakt med healere for å få støtte i deres personlige utviklingsprosess. På sikt kan dette kanskje også bidra til å forebygge helseproblemer.Timen er basert på at du kommer alene, hvis ikke noe annet er avtalt.


Pris for Healing er Kr. 500,- og betales kontant ved klinikken.

Only Time
Enya
Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.
Website Builder drives av  Vistaprint