Klinikk Salome - Krystallhealing
Klinikk Salome - Medium - Åndelig Healer - Samtaleterapeut
Krystallhealing - kr. 500




Krystallhealing med ulike steiner og krystaller er en praksis innenfor new age inspirert alternativ medisin som kan karakteriseres som en «magisk tankegang».


Utøveren plasserer krystaller på pasientens kropp, ofte i samsvar med chakraene, eller legger krystaller rundt klienten i et forsøk på å danne et energinett som angivelig skal omgi klienten med helbredende energi. Prosessen skal angivelig fjerne sperringene i auraen eller kroppens elektromagnetiske felter. Noen praksis bruker steiner i ulike farger, som skal tilsvare de respektive chakraene. Andre bruker staver av kvarts som føres over pasienter.



Praksisen skal ha forbilder i tidligere kulturer, blant egyptere, hopiindianere, stillehavskulturer og tradisjonell kinesisk medisin.


Sentralt står «forestillinger om at sykdommer og følelsesmessig smerte legger seg i ulike deler av kroppen, hvor de så kan avleses i auraen, som betegnes som et energifelt rundt kroppen. Krystaller og steiner tenkes å kunne rense auraen og dermed sette mennesket fri fra traumer og i kontakt med dets egen kraftkilde og sannhet. Krystallene betegnes som krystalliserte lysformer og krystallhealeren som en lysarbeider».


Timen er basert på at du kommer alene, hvis ikke noe annet er avtalt.


Pris for Krystallhealing er Kr. 500,- og betales kontant ved klinikken.








Teardrop
Massive Attack
Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.








Website Builder drives av  Vistaprint